יצירת קשר

 yazamut@technion.ac.il

 קריית הטכניון

הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
 972-4-8294511

FOLLOW US