שלום, אורח

 שם:
 אימייל:
מידע ליזם
תקציר מנהלים

1.כללי

2.מבנה תקציר המנהלים

3.מתי לכתוב את תקציר המנהלים

4.קישורים

 

 

1. כללי

החלק החשוב ביותר בתכנית העסקית הינה תקציר המנהלים המופיע בתחילתו.

זהו החלק הראשון שיקרא, ובמידה שלא יציג תמונה ברורה ומשכנעת לגבי ההזדמנות העסקית התמונה בתכנית, יהיה זה גם החלק האחרון שיקרא.

תקציר המנהלים מיועד למי שאין לו זמן לקרוא את התכנית העסקית במלואה (למשל משקיעים פוטנציאלים) כלומר יש להניח זמן קריאה של כ-5 דקות, שמשמעותו אורך מקסימאלי של 3-4 דפים.

תקציר המנהלים אינו מהווה הקדמה לתכנית אלא סיכום שיכול לעמוד בפני עצמו כמאין "מיני תכנית".

הדגש העיקרי שמשקיעים פוטנציאלים מחפשים למצוא בתקציר המנהלים הוא ה"כאב" או הבעיה אותה בא המוצר לפתור וכיצד המוצר מתיימר לעשות זאת.

התקציר צריך להיכתב בצורה קולחת ומעניינת ויש להימנע משימוש במונחים מקצועיים שלא יהיו מובנים לקורא.


2. מבנה תקציר המנהלים

להלן הצעה למבנה תקציר המנהלים:

א. מטרת התכנית העסקית:

 • האם התכנית נכתבה בכדי לעניין משקיעים פוטנציאליים או למטרות פנימיות של הארגון?
 • מה יש בה עבור המשקיע?
 • ציון הגורמים המרכזיים המקנים קרדיט לחברה (לקוחות,אתרי בטא..)

ב. תיאור מסכם של העסק:

 • מהו הצורך המסופק ע"י המוצר? (מהו ה"כאב")?
 • כיצד המוצר נותן פיתרון לצורך?

ג. ההזדמנות העסקית והאסטרטגיה:

 • אסטרטגיית השיווק והמכירות
 • היתרונות הייחודיים של המוצר

ד. ניתוח השוק:

 • מהו שוק המטרה?
 • מאפייניו: גודל, דמוגרפיה, שיעור צמיחה
 • מגמות בשוק

ה. תוכנית מו"פ וייצור:

 • הסטאטוס הנוכחי ואבני הדרך
 • הסטאטוס של הקניין הרוחני

ו. צוות ההנהלה:

 • היזמים, אנשי המפתח וחברי מועצת המנהלים
 • ניסיון רלוונטי

ז. סיכום פיננסי:

 • גיוסים קודמים והערכת שווי
 • כמות הכסף הנדרשת בגיוס הנוכחי והשימוש המתוכנן בו
 • סיכום הדוחות הכספיים החזויים ל – 5 שנים:

               - מדו"ח רווח והפסד: הכנסות, רווח נקי

               - מתזרים המזומנים: מצב המזומנים בסוף כל שנה


3. מתי לכתוב את תקציר המנהלים

הדעה הרווחת אומרת כי יש לכתוב את תקציר המנהלים כמשימה אחרונה בתוכנית העסקית, משום שהיא מהווה סיכום של עיקרי הדברים בתכנית.

אולם לעיתים קיימת תועלת בכתיבת טיוטת התקציר כמשימה ראשונה. אפשרות זו מסייעת לכותב התכנית למפות את הנקודות העיקריות ולצמצם אסטרטגיה רחבה מדי.


4. קישור

טיפים לכתיבת תקציר המנהלים