שלום, אורח

 שם:
 אימייל:
מידע ליזם
פטנטים וקניין רוחני

1.כללי

2.על מה ניתן לרשום פטנט

3.תהליך רישום הפטנט

4.בקשת פטנט בינלאומית

5.פטנט פרוביזורי

6.חיפוש פטנטים

7.קישורים

 


 

1. כללי

אחד הנכסים הגדולים והמהותיים ביותר עבור חברות חדשות הוא הקניין הרוחני שלהן. הקניין הרוחני הוא נכס לא מוחשי הכולל פטנט, סימן רשום, זכויות יוצרים או סודות מסחריים.

פטנט הוא זכות לבלעדיות הניתן על-ידי מדינה מסוימת, באמצעותה יכול בעל הפטנט למנוע מאחרים לעשות שימוש, למכור או להציע למכירה את ההמצאה המוגנת בפטנט. ההגנה ניתנת ברב המקרים ל- 20 שנה והיא מוגבלת לטריטוריה של אותה מדינה בה הוגש הפטנט.

משקיעים מייחסים חשיבות רבה לקיומם של נכסי קניין רוחני בידי החברה בה הם עומדים להשקיע, לאור ההבנה הקיימת כיום כי זכויות הקניין הרוחני בשוק תחרותי הינן אלמנט מרכזי ביותר בהערכת ערכה של החברה.

מעבר לחשיבות ההגנה המשפטית ולסיוע בגיוס הכספים, קיימים יתרונות נוספים לפטנט:

 • ניתן לקבל תמלוגים ממתחרים אשר עושים שימוש בהמצאה
 • הגנה אסטרטגית בפני מתחרים בעלי פטנטים באותו התחום
 • כוח הרתעה בפני מתחרים
 • תמיכה בשיווק המוצר


אולם, יש להביא בחשבון כי תהליך קבלת הפטנט אינו עניין פשוט, בעיקר בשל העלויות הגבוהות הכרוכות ברישום וזמן הרישום הארוך:

 • עלויות: ראשית, עריכת הפטנט עצמו ע"י עורך פטנטים אינה זולה (מגיעה לאלפי דולרים). בנוסף, מכיוון שרישום הפטנט הוא טריטוריאלי, יש צורך להגיש באופן נפרד את הפטנט בכל מדינה בו מעוניינים ברישום, כלומר תשלום נפרד לעורך פטנטים בכל מדינה בה מעוניין בעל ההמצאה לרשום פטנט (ארה"ב, אירופה, יפן וכו).
 • זמן רישום: פטנט ממוצע נבחן במשך כשנתיים על ידי רשמי הפטנטים במשרדי המשפטים במדינות השונות, בתהליך ארוך ומייגע.


*עובדי הטכניון וסטודנטים חוקרים מחויבים לנהוג על-פי תקנות הקניין הרוחני הנהוגות בטכניון, לפיהן הקניין הרוחני שנוצר תוך שימוש משמעותי במשאבי הטכניון שייך לטכניון, אך פירות מסחורו יתחלקו בין הטכניון לבין יוצרי הקניין.


קישורים רלוונטים:

תקנות הקניין הרוחני  של הטכניון

יחידה העסקית לרישום פטנטים של הטכניון2.
על מה ניתן לרשום פטנט

לא על כל רעיון ניתן להגיש בקשה לרישום פטנט. להלן התנאים להיותה של המצאה כשירת פטנט:


א. המצאה: המצאה היא מוצר או תהליך הניתן ליישום או לשימוש. תנאי מקדים לרישום פטנט הינו שהמוצר / התהליך יחשבו להמצאה, להבדיל מתגלית. תגליות (כגון תופעה קיימת, חוק טבע, אלגוריתם) שייכות לכלל הציבור ואין אפשרות לקבל הגנה משפטית בגינם.

 


ב. חדשה:
המצאה חדשה פירושה שלא התפרסמה בפומבי בארץ או בעולם בפורום כלשהו לפני הגשת בקשת הפטנט. אין מדובר על כל פרסום אלא כזה אשר מאפשר לבצע את ההמצאה. בכדי להבטיח קיום תנאי זה יש לבצע חיפוש מקיף במאגרי מידע שונים טרם הגשת הבקשה לפטנט.


ג. מועילה: המצאה מועילה היא המצאה אשר מבצעת את המטרה אותה היא אמורה לבצע, ניתנת לשימוש ויעילה.


ד. בעלת התקדמות המצאתית: התקדמות המצאתית היא התקדמות אשר אינה נראית כעניין מובן מאליו עבור בעל מקצוע ממוצע המצוי בתחום הרלוונטי.


 

3. תהליך רישום הפטנט

רישום הפטנט הינו טריטוריאלי כלומר הפטנט תקף וניתן לאכיפה אך ורק במדינות בהן הוא נרשם. להלן פירוט קצר של השלבים בהליך רישום הפטנט:


א. הגשת בקשה לפטנט

הבקשה לפטנט נערכת על-ידי עורך פטנטים ומכילה את הפרטים הבאים:

 • פרטים על המבקש
 • פרטים על הזכויות בהמצאה
 • פרטים על ההמצאה (פירוט ההמצאה כולל שם, תיאור, דרכי הביצוע והתביעות)


קישור רלוונטי:

מה כוללת הבקשה לפטנט

 

ב. אישור ההגשה והתאריך

רשם הפטנטים מאשר את הגשת הבקשה וקובע את "תאריך הבכורה"  (תאריך קבלת הבקשה על-ידי משרד הפטנטים). במידה והפטנט יאושר זהו התאריך ממנו מתחיל הפטנט להיות בתוקף, והוא משמש כנקודת ייחוס לקביעת חדשנות הפטנט.


ג. תהליך בחינת הבקשה

תהליך בחינת הבקשה נמשך כשנתיים-שלוש (ואף יותר). ובשלב זה אין לבעל הפטנט כל זכויות משפטיות. מצב זה נקרא "Patent Pending" ומאפשר לממציא לחשוף את ההמצאה ברבים לצורך שיווק וקידום עסקי. במהלך בחינת הבקשה עומדת למבקש הזכות לבטל את הבקשה או להכניס בה תיקונים.


ד. קבלת הבקשה ותקופת ההתנגדויות

כאשר רשם הפטנטים קובע כי ההמצאה ראויה לרישום כפטנט, הוא מפרסם את פרטיה ביומני הפטנטים. במהלך שלושת החודשים שלאחר הפרסום עומדת בפני כל אדם הזכות להתנגד לבקשה.


ה. מתן הפטנט

לאחר שבקשת הפטנט נבחנה ואושרה, הפטנט תקף ל- 20 שנה מיום רישום הבקשה. יש צורך בחידוש הרישום מדי תקופה לפי כללי המדינה בה רשום הפטנט. הפטנט מקנה, ברב המדינות, הגנה בפני פיתוח, ייצור וייבוא של מוצרים מפרים.

 

 
4. בקשת פטנט בינלאומית (PCT)

מרבית הממציאים מעוניינים לרשום פטנטים ביותר ממדינה אחת. בו בעת הם מעוניינים להבטיח כי התאריך הקובע של הגשת בקשת הפטנט הראשונה יהיה גם התאריך הקובע במדינות נוספות.

אמנת ה-PTC אליה הצטרפה מדינת ישראל בשנת 1996, מאפשרת להשיג מטרה זו באמצעות הגשת בקשת פטנט בינלאומית.

תחילתו של הליך זה בהגשת בקשת פטנט במדינה אחת (הבקשה המקורית). תוך 12 חודשים מיום הגשת הבקשה המקורית יכול בעל הפטנט להגיש בקשה בינלאומית, כאשר תאריך הבכורה של בקשה זו יהיה זהה לתאריך הגשת הבקשה המקורית.

בשלב השני, 18 חודשים לאחר הגשת הבקשה הבינלאומית, מתפרסמת הבקשה ברשות הרבים בצירוף דו"ח חיפוש בינלאומי ותוצאות בחינה (וולונטרית בתשלום נוסף) לגבי העמידה של בקשת הפטנט בקריטריונים לרישום פטנט.

בשלב מאוחר יותר, עם חלוף 30 חודש מתאריך הבכורה, על בעל הבקשה להחליט מהן המדינות בהן הוא מעוניין בהגנה ולהגיש בקשות מקומיות בהתאם בכל מדינה.


יתרונות ה- PCT:

 • הממציא מקבל ארכה להגשת בקשות הפטנט במדינות השונות של 30 חודש מתאריך הבכורה (לעומת 12 חודש למי שאינו בוחר בהגשת PCT ). ארכה זו מאפשרת להתקדם בפיתוח, לגייס משקיעים, לערוך מחקר שווקים ועוד.
 • הקלה בתזרים המזומנים: הדחייה מאפשרת לממציא לגייס עוד כספים לפני ההגשות במדינות השונות בעולם.
 • קבלת חוות דעת: החיפוש המקיף והבחינה המקדימה מסייעות ליזם בהחלטה על כדאיות המשך הטיפול בבקשת הפטנט לפני ההגשה למדינות השונות.


חסרונות ה- PCT
:

 • דחיית קבלת הפטנט במדינות השונות והארכת התהליך הארוך ממילא.
 • תשלום אגרות נוספות.5. פטנט פרוביזורי (זמני)

בקשת פטנט פרוביזורי (Provisional Patent) היא בקשת פטנט לכל דבר שניתן להגיש אך ורק בארה"ב. הליך זה מאפשר רישום מהיר של בקשת פטנט בעלויות נמוכות (כ- 80$ לגופים קטנים). הבקשה הפרוביזורית פשוטה הרבה יותר: עליה לכלול רק את תיאור ההמצאה ושרטוטים והיא אינה כוללת את החלק המסובך ביותר של בקשת פטנט רגילה: התביעות המשפטיות (Claims). בקשת פטנט זמנית איננה נבחנת אך מאפשרת לממציא לקבל תאריך בכורה ולחשוף את ההמצאה מבלי לחשוש מגניבתה. על מנת לשמור על תאריך הבכורה יש להגיש בקשת פטנט רגילה (מקומית או בינלאומית) לאחר שנה לכל היותר מיום הגשת הבקשה הפרוביזורית. לפי דרישות החוק, יכולים ממציאים להגיש את הבקשה לבדם ישירות למשרד הפטנטים האמריקאי, ללא עורך דין או עורך פטנטים.

הליך הבקשה הפרוביזורית הפך להיות מאד מקובל בשנים האחרונות אולם הוא טומן בחובו יתרונות וחסרונות.


יתרונות:

 • הליך פשוט, מהיר, נח וזול.
 • משמש כ"תופס תאריך" ומאפשר ליזמים להקדים ולהגן על המצאתם או למהר ולפעול למסחורה.
 • לאחר הגשת הבקשה ההמצאה מקבלת סטאטוס של בקשה בבחינה (Patent Pending) דבר המקל על גיוס מימון ממשקיעים ומהווה אלמנט הרתעתי בלתי מבוטל.


חסרונות:

 • בקשת פטנט זמנית שלא תוארה כהלכה עלולה לגרור, במקרה של התדיינות משפטית, ביטולו של פטנט שהתקבל בהסתמך עליה. על כן , למרות שהחוק אינו דורש זאת, כדאי לכתוב את הבקשה באופן מקצועי כאילו היתה בקשה רגילה. בכל מקרה הבקשה צריכה להכיל את מהות כל התביעות שנדרשות בבקשה המלאה ותיאור ההמצאה חייב להיות מפורט דיו.
 • כתיבת בקשה פרוביזורית, כך שתתמוך בתביעות עתידיות בבקשה המלאה, אשר טרם נכתבה ואשר טרם חשבו עליהן, הינה משימה כמעט בלתי אפשרית. על כן כדאי לפנות לעזרה מקצועית של עורך פטנטים למרות שהחוק אינו דורש זאת.
 • בקשות פטנט המבוססות על בקשות פרוביזוריות יש בהן חוסר וודאות. משרד הפטנטים האמריקאי לא משווה בין הבקשה המלאה לבקשה הפרוביזורית, ובעל הפטנט עלול למצוא עצמו מחוסר זכויות במקרה בו תותקף הבקשה הפרוביזורית.
 • קיימות מדינות (יפן ומדינות אירופאיות מסוימות) המתקשות לקבל את המסמך הזמני כמסמך בכורה בשל העובדה שבקשה זמנית אינה צריכה לכלול את החלק המשפטי, קרי התביעות.


הגשת בקשת פטנט זמנית מושכלת יכולה להתבצע במקרים הבאים לדוגמא:

 • כשמעוניינים בחיסכון כספי ובדרך זולה להגשת בקשה לפטנט
 • כשרוצים להמשיך ולפתח את ההמצאה
 • כאשר רוצים להבריח מתחרים פוטנציאליים
 • כשיש ספק לגבי כשירות לפטנט
 • כשבאופן בהול לפני תערוכה או כנס מדעי, נוכח בעל ההמצאה שיש להגן עליה ואין די זמן להגיש בקשת פטנט רגילה6. חיפוש פטנטים

אחד התנאים לקבלת פטנט הוא חדשנות ההמצאה. על מנת לוודא שההמצאה אכן חדשה, יש לבצע חיפוש מקיף הכולל פטנטים, מוצרים, מאמרים מדעיים, ידיעות, פרסומים באינטרנט ועוד. חיפוש כוללני וסריקת פטנטים מקצועית הינו מקצוע בפני עצמו, אולם מומלץ ליזם לערוך חיפוש ראשוני על מצב הפטנטים בתחום הרלוונטי.


מצגת בנושא חיפוש פטנטים

שירותי חיפוש פטנטים


להלן מקורות מידע לסריקת פטנטים מתוך אתרי אינטרנט ללא תשלום:


א. פטנטים אמריקאיים

אתר משרד הפטנטים האמריקאי מכיל פטנטים שניתנו בארה"ב החל משנת 1790. ניתן לחפש פטנטים עפ"י מספר פטנט ,סיווג הפטנט, או עפ"י מילות מפתח המופיעות בטקסט עצמו (רק עבור פטנטים שנרשמו החל משנת 1976).  משנת 2001 מתפרסמות באתר גם בקשות פטנט שהוגשו בארה"ב, 18 חודש לאחר הגשתן.


קישור רלוונטי:

משרד הפטנטים האמריקאי


ב. פטנטים אירופאים ו-PCT:

 • אתר משרד הפטנטים הבריטי מכיל פטנטים אירופאים וכן פטנטים מארצות אחרות (כגון יפן, קוריאה, ארה"ב, סין) החל משנת 1978. ניתן לבצע חיפוש באתר עפ"י מילים המופיעות בכותרת או בתקציר או עפ"י פרטים נוספים כגון שם הממציא / החברה שבבעלותה הפטנט ועוד.
 • האתר הרשמי של משרד הפטנטים האירופאי מכיל פטנטים מלמעלה מ- 50 מדינות החל משנת 1978. חיפוש ניתן לבצע לפי מילים בכותרות ובתקצירים.
 • אתר הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) מאפשר לערוך חיפוש בבקשות PCT שפורסמו. ניתן לעיין בבקשות ובדו"ח חיפוש הפטנטים שנערך ע"י רשות הפטנטים הרלוונטית לשם קבלת אינדיקציות נוספות לגבי אפשרויות רישום הפטנט.


קישורים רלוונטים:

משרד הפטנטים הבריטי

משרד הפטנטים האירופאי

ספריית הארגון העולמי לקניין רוחני


ג. פטנטים ישראלים

בכדי לערוך סריקה המתייחסת לפטנטים שנרשמו בישראל יש לבצע חיפוש ידני בספריית רשם הפטנטים בירושלים, שכן לעת עתה אין מאגר פטנטים ישראליים הנגיש באמצעות האינטרנט ללא תשלום.

מובן כי ניתן לעשות חיפוש מעמיק יותר במאגרי מידע ממוחשבים אליהם ניתן להיכנס בתשלום. במאגרים כאלה ניתן לבצע חיפוש מתקדם כולל חיתוכים ואיחודים על פי מילות מפתח, סיווג פטנטים, שמות בעלי הפטנט וכדומה.7. קישורים

רישום פטנט לעומת הסכם סודיות

מילון פטנטים

מפת הדרכים לרישום פטנט

מאמרים נוספים בנושא רישום פטנטים


רישום פטנט על תוכנה:

http://www.luzzatto.co.il/artviewer?path=3

http://www.luzzatto.co.il/artviewer?path=42

 

קישורים לאתרים נוספים בתחום :

אלאנדאל שירותים בע"מ

לוצאטו את לוצאטו - עורכי פטנטים

 

* קבוצות המתחרות ב-BizTEC זכאיות לתנאים מיוחדים בקבוצת לוצאטו, אך אלה מותנים בפנייה אלינו